Nodrošinām visa veida aktīvu pārvaldīšanu, sākot no preču krājumu uzskaites, līdz to realizācijai. Esam kā neatņemams ķēdes posms starp kreditoriem un to klientiem, apzinot (t.sk. novērtējot), pārvaldot vai uzglabājot tiem par labu ieķīlātos aktīvus.

Kustāmās mantas apsekošana, inventarizācija un inspekcija tiek veikta ar mērķi pārbaudīt un fiksēt aktīvu (preču krājumu vai pamatlīdzekļu) esamību dabā, to stāvokli un nepieciešamības gadījumā noteikt to vērtību. Neatkarīgu krājumu vai pamatlīdzekļu inventarizāciju veic:

  • Grāmatvedības un/vai audita vajadzībām,
  • Pirms vai pēc kreditēšanas, ja aktīvi tiek izmantoti kā komercķīla / ķīla, līzinga priekšmets,
  • Aktīvu uzraudzības perioda laikā.

Krājumu inventarizācijā tiek uzskaitīts faktiskais preču daudzums noteiktā laikā un vietā. Pēc klienta vajadzības tiek salīdzināti krājumu apjomi, to starpība ar uzskaitē uzrādītiem daudzumiem, analīzēti to iespējamo rašānās cēloņi, kā arī piedāvāti iespējamie preventīvie pasākumi iztrūkumu minimizēšanai. Inventarizāciju ir iespējams veikt gan manuāli, gan izmantojot un pielāgojot jaunākās tehnoloģijas, rezultātus sagatavojot jebkurā klientam nepieciešamā formātā. Uzskaiti iespējams veikt vienreizēji un plānoti, ārkārtas gadījumos, vai arī atkārtoti pēc iepriekš atrunāta grafika.

Pamatlīdzekļu inventarizācija un marķēšana tiek veikta gadījumos, kad ir nepieciešams apzināt to esamību dabā un noteikt to stāvokli vai nolietojumu. Specializētai tehnikai, tehnoloģiskām iekārtām un darba galdiem tiek veikta detalizēta apsekošanas akta sagatavošana (t.sk. foto fiksācija), kurā tiek norādīti visi tehniskie un funkcionālie bojājumi vai uzlabojumi, ja nepieciešams, tiek sniegts ekspera atzinums un/vai veikta testēšana. Veicam arī pirmreizējo pamatlīdzekļu uzskaites sistēmas ieviešanu.

Kustāmās mantas pārņemšana vai atgūšana tiek veikta gadījumos, kad netiek izpildītas kredītsaistības, kur klientam par labu ir ieķīlāta kustāmā manta. Atgūšana tiek veikta uz komercķīlas realizācijas tiesību pamata, piesaisoto ZTI vai labprātīgu pārrunu ceļā.

Balstoties uz mūsu neatkarīgās inventarizācijas rezultātiem, piedāvājam arī sertificētu kustāmās mantas vērtētāju pakalpojumus. Vērtējumi galvenokārt tiek izmantoti pirms kreditēšanās, pirms izsoles vai realizācijas brīvā tirgū, iegūstot aktīvu tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības.

 

Noskaidro cik izmaksātu kustāmās mantas pārvaldīšana un inventarizācija

Jūsu vārds vai kompānijas nosaukums *

Jūsu e-pasts

Jūsu telefons

Jūs variet pievienot projekta failu

Komentārs

Daži vārdi par mums

Esam uzņēmums ar ļoti mūsdienīgu un elastīgu pieeju biznesam - savā darbā klientu ērtībām izmantojam tiešaistes datu bāzi, kurai ērti piekļūt no jebkuras vietas pasaulē un pārliecināties, cik ātri virzās mums uzticēto uzdevumu izpildīšana. Apvienojot mūsu darbinieku zināšanas un īpašības, esam radījuši ļoti plašu pakalpojumu piedāvājumu. Ar prieku pieņemam jaunus uzdevumus kā izaicinājumu kopīgo mērķu sasniegšanai!!!

Sazinies ar mums

HOLTER GROUP SIA
Adrese: Brīvības gatve 224, 5. korpuss,
Rīga, LV-1039
Telefons: +371 67 52 5363
E-pasts: holter@holter.lv

Visas tiesības rezervētas © 2017 - Holter

scroll to top