Nodrošinām visa veida pakalpojumus saistībā ar Nekustamā īpašuma situācijas un stāvokļa izpēti (t.sk. foto fiksāciju), apsekošanu, apsaimniekošanu, atsavināšanu, nodošanu ekspluatācijā, uzturēšanu u.c. darbības, kas nepieciešamas mūsu klientiem.

Nekustamā īpašuma apsekošana

Pēc satura tiek izdalīti divi dažādi apsekošanas veidi:

  • Pirmsapsekošanas akts (pirms izsoles, kreditēšanas, iegādes vai pārdošanas) ietver informāciju par īpašuma tehniskajiem parametriem, topogrāfisko novietojumu (Valsts Zemes Dienesta datu apstrāde), par tā faktisko stāvokli dabā, veiktajiem uzlabojumiem, detalizēta foto fiksācija, t.sk. infrakstruktūras izpēte un novērtējums, saistību apzināšana pret pakalpojumu sniedzējiem.
  • Pēcapsekošanas akts (pēc izsoles, iegādes) ietver aktuālo informāciju par īpašuma stāvokli un tā izmaiņām klienta noteiktā laikā. Informācijas apkopošana par personām, kuras atrodas vai ir saistītas ar īpašumu (t.sk. Pilsonības un Migrācijas Lietu  Pārvaldes dati par īpašumā deklarētajām personām). Situācijas novērtējums, piedāvājuma sagatavošana īpašuma pārņemšanai. Gadījumos, kad pastāv riski īpašumam – operatīva fakta fiksēšanas organizēšana ar Zvērinātu tiesu izpildītāju, tehniskā atbalsta nodrošināšana, ar mērķi saglabāt īpašuma vērtību arī pēc īpašuma pārņemšanas.

Nekustamā īpašuma pārņemšana

Balstoties uz pēcapsekošanas aktā atspoguļotās izpētes rezultātiem, tiek piedāvāti trīs varianti īpašuma pārņemšanai:

  • Īpašuma pārņemšana pārrunu ceļā – vienošanās par labprātīgas īpašuma atbrīvošanas sastādīšana, regulāra komunikācija ar faktiskajiem tā lietotājiem, piedāvājot vairākus risinājumus ātrākai īpašuma atbrīvošanai (t.sk. transporta, krāvēju pakalpojumu organizēšana, materiālu piegāde, sociālo iestāžu piesaistīšana gadījumos ar maznodrošinātām vai vientuļām personām u.c.). Īpašuma pārņemšana ar Nodošanas-pieņemšanas aktu. Īpašuma slēdzeņu nomaiņa, uzkopšana, signalizācijas uzstādīšana, ja nepieciešams.
  • Īpašuma pārņemšana sadarbībā ar Zvērinātu Tiesu izpildītāju – gadījumos, kad īpašums nav apdzīvots vai tajā mītošās personas izrāda pretestību labprātīgas īpašuma atbrīvošanas piedāvājumam. Īpašuma piespiedu ievešanai valdījumā tiek nodrošināti arī sertificēta atslēgu meistara pakalpojumi un cita veida tehniskais atbasts, gadījumiem, ja nepieciešama mantas aprakste, transportēšana, uzglabāšana noliktavā.
  • Īpašuma fiziska pārņemšana – gadījumos, kad īpašumā mītošās personas izrāda pretestību, kas juridisku apsvērumu pēc (piem. falsicifēts īres līgums, sūdzība Tiesā par Zvērināta Tiesu izpildītāja darbībām) liedz Zvērinātam tiesu izpildītājam pildīt Tiesas nolēmumu, tiek piesaistīts sertificēts apsardzes uzņēmums, kārtības nodrošināšanai īpašuma pārņemšanā.

 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

Īpašuma defektācijas akta sastādīšana pēc īpašuma pārņemšanas un nepieciešamo remontu darbu veikšana. Īpašuma pārvaldīšana, uzturēšana, atbilstoši likumos noteiktajām prasībām.

Noskaidro cik izmaksātu pārvaldīt Tavu Nekustamo īpašumu

Jūsu vārds vai kompānijas nosaukums *

Jūsu e-pasts

Jūsu telefons

Jūs variet pievienot projekta failu

Komentārs

Daži vārdi par mums

Esam uzņēmums ar ļoti mūsdienīgu un elastīgu pieeju biznesam - savā darbā klientu ērtībām izmantojam tiešaistes datu bāzi, kurai ērti piekļūt no jebkuras vietas pasaulē un pārliecināties, cik ātri virzās mums uzticēto uzdevumu izpildīšana. Apvienojot mūsu darbinieku zināšanas un īpašības, esam radījuši ļoti plašu pakalpojumu piedāvājumu. Ar prieku pieņemam jaunus uzdevumus kā izaicinājumu kopīgo mērķu sasniegšanai!!!

Sazinies ar mums

HOLTER GROUP SIA
Adrese: Brīvības gatve 224, 5. korpuss,
Rīga, LV-1039
Telefons: +371 67 52 5363
E-pasts: holter@holter.lv

Visas tiesības rezervētas © 2017 - Holter

scroll to top